çanaq

is.
1. İçi oyulmaqla ağacdan (taxtadan) hazırlanan qab növü. Çanağa un tökmək. – . . Kənarda taxtadan qayrılmış bir neçə su çanağı var idi. C. M..
2. Çanaq tutan qədər ölçü vahidi. İki çanaq un. – <Pakizə xala:> Özüm də evin qabağında bir çanaq buğda əkmişəm. M. C.. Afaq, çoxdan bu yerləri tərk etmiş quşları da geri qaytarmaq istəyərək, bağçadakı təpəciyə gətirib bir çanaq arpa səpələdi. Ə. M.. // Sosialist inqilabının ilk illərində Azərbaycanda alınan natural verginin adı.
3. tex. Müxtəlif mexanizmlərdə, istehsalatda şey götürmək, boşaltmaq üçün çalovvari qurğu. 65 metr uzunluğunda nəhəng buruğu xatırladan polad qaldırıcı yerə şığıyıb cəld qalxır, çanağına aldığı torpağı boşaldaraq böyük bir qum təpəsi yaradırdı. M. Əlizadə.
4. Krandan tökülən suyun axıb getməsi üçün onun altında yerləşdirilən deşikli çuxur ləyən.
5. Gövdə. Gəmi çanağı.
6. Bəzi heyvanların (tısbağa, timsah və s.) bədənini örtən çanaqvari sərt qabıq; qın. Yüzlərcə Hindistan tısbağasının çanağını kəşkül qayırıb qoluna keçirən bu . . dilənçilərin hər biri bir cür qəsidə oxuyurdu. M. S. O..
7. Bəzi simli musiqi alətlərinin (tar, kamança və s.), içi boş olduğundan səsi əks etdirən və gücləndirən əsas hissəsi. Sazın çanağı. – <İnsanlar> kamanların altına çanaqlar qayırıb, kirişlərin də sayını artırmaq yolu ilə nəticədə arfa və arfayabənzər çəng musiqi alətlərini ixtira edirlər. Ə. Bədəlbəyli.
8. İnsan və heyvan skeletinin bel hissəsi – aşağı (heyvanlarda arxa) ətraflara dirənən və bel sümüyü üçün dayaq vəzifəsini görən sümük kəmər; çanaq sümüyü. İnsanın çanağı heyvanlarınkına nisbətən geniş olub, kasa şəklindədir. «İnsanın anatomiyası və fiziologiyası».
◊ Çanaq . . başında çatlamaq (sınmaq) – öz əlilə özünü bəlaya salan adam haqqında. <Zülfüqar Qarakişiyə:> Onu bilirəm ki, çanaq mənim başımda çatlayacaq. B. Bayramov. Gözləri çanağından çıxmaq – bax gözləri hədəqəsindən çıxmaq («göz»də).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ilbiz — is. zool. 1. Əksərən balıqqulağına oxşar bərk çanaq içərisində yaşayan yumşaq bədənli molyusk. Tənək və sədəf ilbizlərinin öyrənilməsindən aydın oldu ki, yumşaq bədənləri çanaq içərisinə alınmış heyvanlara ilbiz deyilir. «Zoologiya». Ancaq arabir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Gamma Andromedae — (Gamma And / γ And / γ Andromedae) is the third brightest star in the constellation of Andromeda. It is also known by the traditional name Almach (also spelt as Almaach , Almaack , Almak , or Alamak ), from the Arabic al canāq al arđ̧ . This… …   Wikipedia

  • Codex Cumanicus — A page with a parrot from Codex Cumanicus The Codex Cumanicus was a linguistic manual of the Middle Ages, designed to help Catholic missionaries communicate with the Cumans, a nomadic Turkic people. It is currently housed in the Library of St.… …   Wikipedia

  • Liste D'étoiles D'Andromède — Cet article recense les étoiles situées dans la constellation d Andromède, classées par magnitude apparente décroissante. Sommaire 1 Liste 2 Voir aussi 2.1 Liens internes 2.2 …   Wikipédia en Français

  • Liste d'étoiles d'Andromède — Cette liste est incomplète ou mal ordonnée. Votre aide est la bienvenue ! Cet article recense les étoiles situées dans la constellation d Andromède, classées par magnitude apparente décroissante. Sommaire 1 Liste 2 …   Wikipédia en Français

  • Аламак — Гамма Андромеды 1/2Aab/2B Звезда Наб …   Википедия

  • Азербайджанское искусство игры на таре — Азербайджанский тарист XIX начала XX века Мешади Джамиль Амиров Азербайджанское искусство игры на таре азербайджанское искусство исполнения музыки на таре, щипковом струнном музыкальном инструме …   Википедия

  • çaşal — (Əli Bayramlı) çanaq sümüyü. – Onun çaşalı yaman yekədi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • daraxlıx — (Kəlbəcər) heyvanlarda çanaq sümüyü. – Daraxlıx beldən aşago:lor …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.